Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Textstorlek

Internwebb

Sidkarta

Om oss

Räddningstjänsten Östra Kronoberg, RÖK, bildades under 2002 av kommunerna Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge med uppgift att svara för räddningstjänstverksamhet. Verksamheten i förbundet startade 1 januari 2003 och det geografiska ansvarsområdet motsvarar de tre medlemskommunerna och uppgår till 2805 km2 med en befolkning på cirka 30 800 invånare.

Operativt omfattar organisationen sammanlagt 15 stationer. Vid tio av dessa finns det personal i beredskap och antalet varierar från två till fem man. De övriga fem stationerna bemannas av brandmän som inte har beredskap. Deras uppgift är att påbörja skadeavhjälpande insats och förbereda inför deltidsstyrkornas ankomst.

Vi rycker ut vid utsläpp av farliga ämnen, brand i byggnad, trafikolyckor och andra olyckshändelser. Tillsammans med våra medlemskommuner försöker vi skapa ett tryggare och säkrare samhälle.