Checklista för valborgsmässoelden

  • Håll avstånd! Det ska vara minst 50 meter till skog, byggnader, elledningar m.m.
  • Är platsen lämplig? Torrt fjorårsgräs runt brasans plats ska tas bort risk för brandspridning. Elden får inte anläggas på ”lätta” jordar där det föreligger risk för markbrand
  • Ta bort torrt fjolårsgräs runt brasans plats risk för brandspridning.
  • Det ska alltid finnas tillgång till släckredskap ex vattenkannor och krattor. Även tillgång till slang kan i många fall vara nödvändigt. Det kan vara en trygghet för den ansvarige anordnaren. OBS! Man kan inte släcka en stor valborgsmässoeld med några vattenkannor och kannor, men man kan förhindra brandspridning.
  • Ansvarig arrangör bör ha en mobiltelefon och vilken adress elden finns på för att snabbt kunna larma räddningstjänsten, 112.
  • Brasan ska var släckt innan den lämnas obevakad inför natten.
  • Beroende på väder och vind kan räddningstjänsten förbjuda eldning oavsett vilka                       säkerhetsåtgärder som vidtagits.
  • Ska ni skjuta fyrverkerier, så ansöker ni om tillstånd hos polisen.
  • Kom ihåg! Eldning sker alltid under eget ansvar.

Det är absolut förbjudet att elda t ex bilbatterier, dunkar med okänt innehåll, bildäck, sopsäckar av plast. Att lägga gasflaskor, tomma eller med innehåll, i en brasa är livsfarligt. Risken för flasksprängning finns och vid upphettning kan de rämna och flyga iväg och träffa människor.