Grundläggande brandskyddsutbildning

Har du kunskap om hur en brand uppkommer eller hur du ska agera vid en brand? Varför inte skaffa dig en utbildning innan olyckan är framme.

Efter genomförd utbildning kommer ni ha grundläggande kunskaper i hur en brand uppkommer, brandutveckling och förebyggande av bränder.

Kursinnehåll:

  • Lagstiftning och statistik
  • Brandförlopp och åtgärder vid en brand
  • Hur man förhindrar / begränsar skador
  • Släckningsredskap och övningar
  • Praktiska övningar t ex användning av handbrandsläckare

Kurslängd:

3-4 timmar

För mer information kontakta:

Tfn 0478-443 00

raddningstjanst@rok.lessebo.se

 

För att komma till Brandskyddsbankens interaktiva utbildning på olika språk klicka här.