Brandskyddsombudsutbildning (SBA)

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar med det systematiska brandskyddsarbetet på din arbetsplats.

Målgrupp

Brandskyddsombud i kommunala förvaltningar, brandskyddskontrollant och brandskyddsansvarig.

Kursinnehåll:

  • Vad säger lagen?
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Brandfarlig vara
  • Brandkunskap
  • Utryckning, automatiskt brandlarm och brandsläckare
  • SBA-dokument t ex kontrollsystem och skriftlig redogörelse
  • Interkontroll på egen arbetsplats

Kurstillfälle:

 

I kursen ingår:

Kurslitteratur och fika.

För mer information kontakta:

Tfn 0478-443 00

raddningstjanst@rok.lessebo.se