Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar med det systematiska brandskyddsarbetet på din arbetsplats.

Målgrupp

Brandskyddsombud, brandskyddskontrollant och brandskyddsansvarig.

Kursinnehåll:

  • Vad säger lagen?
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Brandfarlig vara
  • Brandkunskap
  • Utryckning, automatiskt brandlarm och brandsläckare
  • SBA-dokument t ex kontrollsystem och skriftlig redogörelse
  • Interkontroll på egen arbetsplats

Kurslängd:

Kl 08.00 - 16.00

Pris:

1 250 kr/deltagare.
Vid fler än 10 deltagare från samma företag ger vi 10% rabatt på priset.

I kursen ingår:

Kurslitteratur, för- och eftermiddagskaffe samt lunch.

För mer information kontakta:

Christian Johansson

Tfn 0478-443 05

christian.johansson@rok.lessebo.se