Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Räddningstjänsten Östra Kronoberg, RÖK, bildades under 2002 av kommunerna Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge med uppgift att svara för räddningstjänstverksamhet. Verksamheten i förbundet startade 1 januari 2003 och det geografiska ansvarsområdet motsvarar de tre medlemskommunerna och uppgår till 2805 km2 med en befolkning på cirka 30 800 invånare.

I Räddningstjänstens uppdrag ingår både att hålla beredskap för akuta olyckor och att jobba för att förebygga olyckor genom tillsyn, information och utbildning. 

Aktuellt

Gul vädervarning 

Ett snöfall rör sig fredag förmiddag in västerifrån. Det kan med föra begränsad framkomlighet på vägar med snömodd och dålig sikt. För mer info: https://www.smhi.se/vader/varningar-och-brandrisk/varningar-och-meddelanden/varningar

Elda Säkert 

När elpriserna skenar märker vi ett ökat intresse för att använda kaminer, öppna spisar och andra lokaleldstäder som inte använts på länge. Klokt, och fullt förståeligt. Om du är en av dem som planerar att elda mer än vanligt, snälla elda förståndigt!