Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Kontakt

Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Pär Stensson

Räddningschef
0478-443 02
par.stensson@rok.lessebo.se

Anna Fransson

Administratör
0478-443 11
anna.fransson@rok.lessebo.se

Eira Wiklund

Administratör
0478-443 10
eira.wiklund@rok.lessebo.se

Petter Lindqvist

Brandingenjör
Enhetschef förebyggande enheten
Brandfarliga/explosiva varor
0478-443 16
petter.lindqvist@rok.lessebo.se

Martin Petersson

Brandmästare
Enhetschef operativa enheten
0478-443 07
martin.petersson@rok.lessebo.se

Jan Hörberg

Brandmästare
Förebyggande enheten
Extern utbildning
Automatiska brandlarm
0478-443 05
jan.horberg@rok.lessebo.se

Fredrik Stjärnebring

Brandmästare
Operativa enheten
Intern övning och utbildning
0478-443 18
fredrik.stjarnebring@rok.lessebo.se

Alexander Livf

Brandmästare
Förebyggande enheten
Bygg- & planärenden
Serveringstillstånd
0478-443 06 alexander.livf@rok.lessebo.se

Niklas Knutzén

Brandmästare
Operativa enheten
RiB-ansvarig
Insatsstöd
0478-443 03 niklas.knutzen@rok.lessebo.se

Göran Jendefors

Tekniker
0478-443 08
goran.jendefors@rok.lessebo.se

Hans Gustavsson

Tekniker
0478-443 09
hans-roger.gustavsson@rok.lessebo.se

Hans Häggqvist

Brandskyddskontrollant
Distrikt: Uppvidinge kommun
0478-443 04
hans.haggqvist@rok.lessebo.se

Per Carlsson

Brandmästare
0478-443 00
per.carlsson@rok.lessebo.se

Jerry Lennartsson

Brandmästare
0478-443 00
jerry.lennartsson@rok.lessebo.se