Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Om oss

Räddningstjänsten Östra Kronoberg, RÖK, bildades under 2002 av kommunerna Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge med uppgift att svara för räddningstjänstverksamhet. Verksamheten i förbundet startade 1 januari 2003 och det geografiska ansvarsområdet motsvarar de tre medlemskommunerna och uppgår till 2805 km2 med en befolkning på cirka 30 800 invånare.

Sedan 1800-talet har den åttauddiga stjärnan existerat inom brandkårer i Europa. Stjärnan speglar en etisk norm för hela yrkeskåren och varje udd representerar följande egenskaper:

  • Lojalitet
  • Kunskap
  • Omtanke
  • Takt
  • Uppmärksamhet
  • Mod
  • Skicklighet
  • Uthållighet

Anledningen till att vår stjärna har ett ett lejon med armborst går tillbaka till 1560-talet. Armborstet har varit Smålands Vapen och vid ett senare tillfälle kom ett lejon att hålla i det.

Operativt omfattar organisationen sammanlagt 14 stationer. Vid nio av dessa finns det personal i beredskap och antalet varierar från två till fem personer. De övriga fem stationerna bemannas av brandmän som inte har beredskap. Deras uppgift är att påbörja skadeavhjälpande insats och förbereda inför deltidsstyrkornas ankomst.

Vi rycker ut vid utsläpp av farliga ämnen, brand i byggnad, trafikolyckor och andra olyckshändelser. Tillsammans med våra medlemskommuner försöker vi skapa ett tryggare och säkrare samhälle.