Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Utryckningsorganisation

Räddningstjänsten Östra Kronoberg har totalt 14 stationer fördelade i våra tre medlemskommuner. Dessa stationer har ett 40-tal utryckningsfordon till sitt förfogande, för att lösa alla tänkbara räddningsuppdrag som kan inträffa i området.

Vid 9 av stationerna finns det deltidsanställd personal i beredskap. Sammanlagt finns det 35 räddningstjänstpersonal i ständig beredskap för att kunna rycka ut till olyckor
och bränder. 
I varje deltidsstyrka med beredskap finns det en styrkeledare som har  utbildning för att verka som räddningsledare. För samordning av räddningsinsatser och strategisk ledning finns dels en insatsledare och dels räddningschef i beredskap. 

Utöver deltidsstyrkorna finns det ett trettiotal personer i räddningsstyrkor utan beredskap fördelade på fem stationer. Dessa har inga krav om att befinna sig på orten, men ska vid larm bege sig till stationen för att kunna rycka ut.

I Kronobergs län hjälps räddningstjänsterna åt och arbetar enligt så kallad dynamisk resurshantering. Det innebär att när ett larm kommer in till SOS Alarm kan operatören kan larma den, eller de, räddningsresurser som kan vara snabbast på plats oavsett vilken kommun de tillhör. SOS Alarm ser var alla räddningsfordon befinner sig, och kan också larma specialkompetenser beroende på vad det är som inträffat. 

Specialkompetenser och specialutrustning av olika slag finns fördelad på  deltidsstyrkorna på ett sådant sätt att rätt utrustning så snabbt som möjligt ska komma fram till olyckstyper där de behövs.