Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Utryckningsstatistik

Utryckningsstatistik år 2018-2016

Vid en del av utryckningarna har fler än en station varit på plats.

Nedanstående tabell visar utryckningsstatistik för larm och kommunaluppdrag inom förbundet år 2016-2018.

Typ av larm

2018

2017

2016

Brand i byggnad

44

 50

53

Brand ej byggnad

46

 38*

95*

Brand i skog/terräng

69

28*

*

Automatlarm, ej brand

120

98

146

Trafikolycka

145

 157

138

Utsläpp farligt ämne

2

 10

13

Djurlivräddning

8

4

3

Naturolycka

1

0

0

Annan olycka

6

 11

7

Annat uppdrag

79

 49

43

Annan vattenskada

10

1

4

Nödställd person

4

 5

4

Drunkning-/tillbud

4

 7

2

IVPA, I Väntan På Ambulans

60

76

68

Totalt antal larm

598

 534

576

 
* T.o.m. 2016 innefattar siffran “brand i skog/teräng”, fr.o.m. 2017 särredovisas “skog/teräng”