4300 Konga brandstation

Brandstationen i Konga är en station utan beredskap med fem brandmän.

Fordon
Släck/räddningsfordon                                                                 267-4310