4100 Linneryd brandstation

Brandstationen i Linneryd är en station utan beredskap med fem brandmän.

Fordon
Släck/räddningsfordning                                                                    267-4110