4200 Rävemåla brandstation 

Brandstationen i Rävemåla är en deltidsstation med en styrkeledare och en brandman. FIP-fordon utan krav på ledningsförmåga, dvs kan bemannas av en eller två brandmän.

Anspänningstid: 7 minuter

Fordon
Släck/räddningsfordon                                                                 267-4210
FIP-fordon                                                                                       267-4260