4400 Ryd brandstation

Brandstationen i Ryd är en deltidstation med en styrkeledare och tre brandmän i beredskap varje vecka. Styrkeledaren vanligtvis eget fordon, FIP 4460.

Anspänningstid: 6 minuter.

Fordon
Släck/räddningsfordon                                                       267-4410
Tankfordon                                                                            267-4440
FIP-fordon                                                                             264-4460
Båt