4000 Tingsryd brandstation 

Brandstationen i Tingsryd är en deltidsstation med en styrkeledare och fyra brandmän i beredskap varje vecka. Styrkeledaren vanligtvis med eget fordon, FIP 4060.

Anspänningstid: 6 minuter

Fordon
Släck/räddningsfordon                                                                    267-4010
Höjdfordon 28 m                                                                               267-4030
FIP-fordon                                                                                           267-4060
Tranportfordon med utrustning för skogsbrand                         267-4070
Släck/räddningsfordon reserv                                                         267-4910
Båt