4600 Väckelsång brandstation 

Brandstationen i Väckelsång är en station utan beredskap med fem brandmän.

Fordon
Släck/räddningsfordon                                                                  267-4610