Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Textstorlek

Internwebb

Sidkarta

Brandstationer

Räddningstjänsten Östra kronoberg har totalt 15 brandstationer fördelade i våra tre medlemskommuner. Dessa stationer har ett 40-tal utryckningsfordon till sitt förfogande, för att lösa alla tänkbara räddningsuppdrag som kan inträffa inom området.

Vid 10 av stationerna finns det deltidsanställd personal i beredskap. Sammanlagt finns det 40 man i ständig beredskap för att kunna rycka ut till olyckor och bränder.

Utöver beredskapsstyrkorna finns det 32 brandmän utan beredskap, fördelade på fem stationer. Dessa har ingen beredskap, eller krav om att befinna sig på orten, men ska vid larm bege sig till brandstationen för att rycka ut.

I beskrivningen av brandstationerna framgår det om man har personal i beredskap eller är organiserad som räddningsstyrka utan beredskap.