Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Överklaga beslut

I en kommun, såväl som i ett komunalförbund, finns två typer av överklaganden – laglighetsprövning och förvaltningsbesvär. Det finns stora skillnader mellan de två överklagandemöjligheterna, både vad gäller hur man överklagar, vem som får överklaga och vad domstolarna får pröva vid ett överklagande.

Att ha möjligheten att överklaga kommunala beslut och på så sätt underkasta beslutet en rättslig prövning av domstol är ett viktigt inslag i den svenska demokratin.

Hur överklagar man?

I en överklagan ska det alltid anges vilket beslut som klagan gäller, det gör du bäst genom att hänvisa till beslutsdatum, vem som fattat beslutet, diarienummer (dnr) och/eller paragrafsnummer. Du måste också ange vilka omständigheter som ligger till grund för din överklagan och uppge ditt namn, samt adress med telefonnummer. Tre veckor har du på dig att överklaga efter det att beslutet tillkännagetts. Överklagan kan göras genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.