Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Textstorlek

Internwebb

Sidkarta

Eldning Utomhus

Här hittar du information om vad lagen säger angående eldning utomhus och tips på hur du kan höja säkerheten när du eldar utomhus. Det är viktigt att kolla brandrisken och eventuellt eldningsförbud innan du eldar:

Brandriskkartan visar risken för gräsbrand i nuläget.

För Sos Alarms automatiska telefonsvarare som informerar om brandrisken ring 0470 18680

Det är svårt att elda gräs. Gräsbränning kan leda till oönskad spridning och att byggnader brinner upp. Det är svårt att förutse gräsbrandens utveckling. På bara några minuter kan vädret ändra sig så att branden sprider sig så fort att man omöjligt hinner släcka den.

Du får naturligtvis inte elda om räddningstjänsten i din kommun har utfärdat eldningsförbud. I vissa områden är det dessutom förbjudet att elda utomhus av hälso- och miljöskäl.

Gräsbränder är vanliga och onödiga. Elden sprider sig snabbt när gräset är torrt. Gräseldning där avståndet är närmare än 15 meter till byggnad eller skog är direkt olämpligt. I lantbruk krävs i flera fall i försäkringsföreskrifterna skyddsavstånd på 75 meter till byggnad och 40 meter till skog.

Tänk på att risken för att gräs ska brinna är som störst på eftermiddagen, när solen har torkat upp det fuktiga nattgräset. Givetvis måste man alltid vara observant på vädersituationen, eftersom det under vissa dagar eller kvällar kan vara så torrt i gräs eller annan vegetation att en brand kan ske.

Elda aldrig gräs ensam och bränn bara små ytor åt gången. Tänk på att bränna gräset i rätt riktning, det vill säga mot och inte med vinden. Det kan inte upprepas för ofta att man alltid ska ha vatten till hands när man eldar. Trädgårdsslang och strilkannor kan med fördel användas för att vattenbegjuta obränt gräs framför flamfronten. Det är effektivare än att hälla vatten på flammorna.

Med obrännbara krattor går det att ”styra” elden något. Håll elden under uppsikt hela tiden. Ha för vana att ha med mobiltelefon för att snabbt kunna larma om gräsbranden kommer utanför din kontroll.

Följ SMHIs prognoser för gräs och skogsbrandsrisker men var också extra vaksam på hur situationen är där du ska elda. Lokala förhållanden som till exempel sluttningar och höjder kan skapa speciella risker med vindar.

Vinden är en faktor som påverkar brandspridningen och det är viktigt att man är uppmärksam på hur det faktiskt blåser. Vid stark eller byig vind kan det vara farligt att elda utomhus då branden kan sprida sig snabbt. Dödsfall i samband med gräsbränder har förekommit, troligen beroende på att de drabbade personerna har överraskats av den snabba brandspridningen. Eftersom gräs torkar upp snabbt kan förhållandena för hur branden beter sig och brandspridningshastigheten ändras snabbt.

För att begränsa ytan du ska bränna bör du vattenbegjuta marken kring den. Det är även bra att plocka bort brännbart material i omgivningen så att inte elden sprider sig. I försäkringsföreskrifterna för lantbruk krävs 2 meter breda plöjda eller på annat sätt frigjorda jordytor som begränsningslinjer då inga naturliga avgränsningar finns. Kontakta ditt försäkringsbolag för ytterligare anvisningar om försäkringsföreskrifter.

I många kommuner måste man anmäla eldningen till räddningstjänsten. Undvik eldning efter mörkrets inbrott eftersom personer som ser lågorna kan larma räddningstjänsten i onödan.

Bränning av avfall leder ibland till oönskad spridning och i flera fall till att byggnader brinner upp. På bara några minuter kan vinden göra att gnistor sprider sig till byggnader eller skogsmark. Vidare blir det i regel mycket rök från bränningen som kan orsaka störningar för grannar.

I vissa områden och då särskilt i tätort kan det vara förbjudet att elda utomhus från miljö- och hälsosynpunkt. Kontakta kommunen för att ta reda på vilka regler som gäller i din kommun. Ofta kan det dessutom vara snabbare och enklare att köra avfallet till ett avfallsupplag som anvisas av kommunen än att elda det i sin trädgård.

Det blir mycket rök av våta löv och även av en del annat som bränns i trädgårdarna. Röken kan irritera grannarna och sätta sig i kläder på vädring etc. Prata med grannarna på förhand och berätta att du tänker elda. Tänk på att vinden kan ändra riktning. Elda inte när vinden blåser mot deras hus. Du släcker enkelt genom att kratta ut glöden och sedan dränka den med vatten.

Glödande flagor och gnistor färdas med vinden och kan starta en gräsbrand om de landar i torrt gräs Om du tänker elda direkt på marken ska du göra det på en öppen plats där det inte finns risk för att elden ska sprida sig. Vattna i så fall ordentligt runt eldningsplatsen.

Att elda direkt på berghällar kan medföra att stenen spricker sönder och är därför olämpligt om man vill bevara utseendet på mjuka berghällar. Bor du på landet har du i regel en lantbruksförsäkring där det kan det finnas säkerhetsföreskrifter som gör att försäkringen inte gäller fullt ut om du vållar brand genom att elda närmare en byggnad än 15m. Mer information kan ges av ditt försäkringsbolag.

Släck ordentligt och vattna igenom marken i och runt bränningsplatsen efter eldningen.

Det ska alltid finnas tillgång till vatten. Dra fram trädgårdsslangen och ha ett par fyllda hinkar eller vattenkannor till hands. Grova handskar och spade kan också vara bra om du ska hantera grövre avfall. En kratta som inte smälter eller brinner om den används för att sprida kol vid bränning.

Att elda i en plåttunna som förberetts med tilluftsöppningar kan vara ett bra sätt för att ha elden under kontroll och dessutom kunna fylla på hela tiden utan att det blir för stor brasa. 

Under sommaren kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen på grund av att det råder stor brandrisk. Information om när det råder stor brandrisk och eldningsförbud brukar ges i samband med lokalradions sändningar, i trafikrapporter och i lokalpressen.

Du kan i allmänhet också få besked på campingplatser, turistbyråer och hos kommunens räddningstjänst. En del kommuner har telefonsvarare som informerar om brandrisk. Telefonnumret hittar du under rubriken Brandförsvar eller Räddningstjänst i telefonkatalogens gröna sidor.

Vid eldningsförbud är all öppen eld förbjuden! Lokala avvikelser meddelas av kommunens räddningstjänst.

Använd helst ett fältkök. Men om du gör upp eld är det viktigt att välja rätt plats, t ex på grus- eller sandmark och tillgång till vatten att släcka med. Se upp med vind som kan föra in gnistor över skogen. Gräv eller lägg stenar runt härden och håll elden liten. 

Elda inte om det blåser hårt! Elda inte på torvmark eller i mossa. Även i jordig skogsmark är risken för bränder extra stor. Elden kan ligga och pyra nere i marken lång tid för att sedan flamma upp. Undvik också att elda nära myrstackar eller stubbar.

Gör inte upp eld direkt på eller intill berghällar. De missfärgas och kan spricka sönder.

Eldstaden är ingen plats för sopor. Lägg inget obrännbart skräp i elden, utan gör dig av med soporna på rätt sätt.

Som bränsle till elden får du ta grenar, kvistar och kottar på marken, men levande träd måste du låta vara ifred.

Låt elden brinna ut helt och hållet. Släck ordentligt med vatten och rör om så glöden slocknar. Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar. En liten spade och ett kärl för vatten är bra att ha med.

Ring räddningstjänsten via larmnummer 112. Försök hejda elden i vindriktningen. Använd ruskor av små granar eller enar som kvistas av utom ca 1 meter i toppen. De är bättre än lövruskor. Bäst är det om ruskorna kan blötas. Piska inte på elden med stora slag, då flyger gnistor omkring och elden tar fart. Sopa in brinnande material mot elden, och tryck samtidigt ruskan mot marken så elden kvävs. Kasta undan ris och kvistar och riv bort mossa framför elden.

För att minska risken för antändning och för att minska risken för svåra brännskador om dina kläder tar eld bör enbart kläder i naturmaterial som exempelvis bomull och ylle användas vid hantering av öppen eld.

Om du ändå får antändning i dina kläder kasta dig genast omkull på marken, skydda ansiktet med händerna och rulla runt så att du kväver branden med din kropp. 

Om någon annan får antändning i sina kläder så se till att den brinnande personen ligger ner, kväv branden med en filt, en rock eller annat tygstycke, börja från huvudet, ansiktet är viktigast att skydda. Brännskador skall genast kylas med svalt vatten för att hindra att skadan försvåras och för att lindra smärtan. Kyl minst 10 minuter.

En brännskada och i synnerhet en stor brännskada bör alltid behandlas av läkare. En skada som till ytan är större än offrets handflata eller brännskada i ansiktet, i skrevet, över leder eller om den är djup är exempel på brännskador som betraktas som stora.

I vissa kommuner kan det finnas särskilda regler för eldning utomhus. Därför bör man alltid kontakta de kommunala förvaltningarna för miljö och räddningstjänst innan man ska elda utomhus.

För att elda på rätt sätt finns det ett par punkter att tänka på. Brasan måste placeras så att den inte antänder byggnader eller annan vegetation .Gräs eller annat brännbart material bör tas bort runt brasan och tillgång till brandredskap/vatten bör finnas.

Blött gräs och liknande runt omkring elden torkar upp snabbt även på kvällen på grund av strålningsvärmen från elden. Därför bör man ta bort allt brännbart på ett avstånd av åtminstone 15 meter från brasans kant.Tänk på risken för flygbränder, det vill säga att gnistor som följer med röken faller ner långt bort och tänder eld på brännbart material.Olämpligt innehåll i brasan eller allt för stor brasa kan ge flygbränder, därför bör brasor endast innehålla torrt ris och kvistar.

Trädgårdsavfall, löv eller annat brännbart som pappkartonger, plaster/gummi eller skräp/avfall är olämpligt att elda beroende på risken för flygbränder och otrevlig och farlig rök.Beredskap måste finnas för att upptäcka och släcka flygbränder under röken.

Lämna aldrig elden utan tillsyn. Släck den helt när du inte vill eller kan bevaka den längre. Ett enkelt sätt att släcka en falnande brasa kan vara att kratta isär glöden och vattna rikligt.

Om man inte kan tända direkt i riset är ett bra och säkert sätt att använda vanlig tändvätska tillsammans med några torra vedträn som placeras så att riset antänds. Det är olämpligt och mycket farligt att slänga på bensin eller andra lättflyktiga brännbara vätskor mot elden. Du kan få allvarliga brännskador eller skada någon annan om vätskan stänker eller spills ut och antänds.