Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Dokument om Explosiva varor

Här hittar du dokument som anmälan och allmäna råd vid explosiva varor. Du hittar även en handbok angående förvaring av explosiva varor samt ett vägledningsdokument som förklarar hur du ansöker om “tillstånd explosiva varor”.

Blanketter och Nedladdningsbara dokument