Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Brandstationer

Räddningstjänsten Östra Kronoberg har totalt 14 brandstationer fördelade i våra tre medlemskommuner. Dessa stationer har ett 40-tal utryckningsfordon till sitt förfogande, för att lösa alla tänkbara räddningsuppdrag som kan inträffa inom området.

Vid 9 av stationerna finns det deltidsanställd personal i beredskap. Sammanlagt finns det 35 räddningstjänstpersonal i ständig beredskap för att kunna rycka ut till olyckor och bränder.

Utöver beredskapsstyrkorna finns det 32 personer i räddningsstyrkor utan beredskap, fördelade på fem stationer. Dessa har inga krav om att befinna sig på orten, men ska vid larm bege sig till brandstationen för att kunna rycka ut.