Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Den åttauddiga stjärnan

Sedan 1800-talet har den åttauddiga stjärnan existerat inom brandkårer i Europa. Stjärnan speglar en etisk norm för hela yrkeskåren och varje udd representerar följande egenskaper:

  • Lojalitet
  • Kunskap
  • Omtanke
  • Takt
  • Uppmärksamhet
  • Mod
  • Skicklighet
  • Uthållighet

Anledningen till att vår stjärna har ett ett lejon med armborst går tillbaka till 1560-talet. Armborstet har varit Smålands Vapen och vid ett senare tillfälle kom ett lejon att hålla i det.