Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Ägardirektiv

Genom beslutade ägardirektiv och förbundsordning anger medlemskommunerna Uppvidinge, Lessebo och Tingsryd att lagstadgade uppgifter inom områdena räddningstjänst och brandfarliga och explosiva varor skall skötas av kommunalförbundet, vilken inriktning och övergripande mål verksamheten skall ha, vilka avgränsningar som gäller e t c.