Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Förbundsdirektionen

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg styrs av en förbundsdirektion. Medlemskommunerna beslutar om en förbundsordning. För varje mandatperiod tas också ett ägardirektiv fram som anger inriktning för verksamheten. 

Förbundsdirektionen består av nio ledamöter och nio ersättare, tre från vardera medlemskommunen. Förbundsdirektionen sammanträder minst tre gånger om året, eller vid behov. Förbundsdirektionen är ytterst ansvarig för förbundets verksamhet, men delegerar visst beslutsfattande till räddningschefen genom en delegationsordning.