Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Eldning utomhus

Eldning utomhus ska alltid ske på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Ansvaret regleras bland annat i brottsbalken, miljöbalken och i lagen om skydd mot olyckor. 

Innan du eldar är det viktigt att kolla brandrisken i skog och mark och om det råder eldningsförbud.