Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Brandriskprognos och eldningsförbud

Innan du eldar utomhus behöver du ha koll på om det råder brandrisk eller eldningsförbud. Eldningsförbud för hela eller delar av länet utfärdas och meddelas av Länsstyrelsen. Eldningsförbud kan även beslutas lokalt av kommunen. Det finns två nivåer av eldningsförbud. Om det inte råder eldningsförbud har du själv ansvar för att bedöma om det är lämpligt att elda.

Se brandriskprognoser för ditt område hos SMHI.

Läs mer om eldningsförbud hos Länsstyrelsen.