Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Bli deltidsbrandman

För mer information kontakta:

Som deltidsbrandman arbetar du med att avhjälpa den skada som inträffat. Det kan innebära många olika typer av insatser som släckning av bränder, räddningsinsatser, sanering vid kemikalieolyckor, trafikolyckor, och drunkningstillbud.

Brandmannayrket är ett spännande, givande och mångsidigt jobb. Du kommer i kontakt med människor i olika situationer, arbetar tillsammans med kollegor i en grupp, därför är det viktigt att du är intresserad av och kan handskas med människor och har lätt för att samarbeta.
När larmet går gäller det att reagera snabbt och kunna fokusera 100% på din uppgift. För att klara detta ställs krav på din fysiska förmåga och ditt kunnande vilket underhålls genom träning och övning.

Som deltidsbrandman har du beredskap var fjärde vecka och ska kunna ta dig till din brandstation under alla dygnets timmar inom föreskriven anspänningstid. Det är viktigt att du bor och arbetar nära din station.

Vi strävar efter att bättre kunna spegla samhället i stort varför vi gärna ser kvinnliga sökande och sökande med annan etnisk bakgrund.

  • Fysisk status
    Hälsoundersökning med arbets-EKG
    Arbetsprov med åldersrelaterat gångbanetest
  • Antagningstest
    Höjdtest, styrketest, klaustrofobi, matematikprov, simkunnighet och en intervju med representant för arbetsgivaren. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
  • GRIB (Grundutbildning för Räddningstjänstpersonal I Beredskap) 6 veckor