Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Föreståndare för brandfarlig vara i mindre omfattning

I nuläget kan vi inte erbjuda den här utbildningen!

Brandfarliga varor innebär ökade risker i verksamheten och för vår miljö. Därför finns ett krav på dig som är ansvarig för verksamheten att utse en eller flera föreståndare som skall ha erforderlig kunskap att hantera brandfarliga varor. Mötet med tillsynsmyndigheten skall inte kännas som en belastning utan en tillgång.

Målgrupp:

Ansvariga och föreståndare för brandfarliga varor i mindre omfattning.

Kursinnehåll:

 • Vad säger lagen?
 • Dina uppgifter som föreståndare
 • Förutsättningar för en föreståndare att verka
 • Tillstånd/förnyat tillstånd
 • Produkternas egenskaper
 • Vara trygg med hanteringen
 • Märkning/skyltning
 • Förvaring
 • Tillsyn, myndigheternas sätt att följa upp
 • Släckövning

Målsättning

 • Efter genomgången kurs kunna ta avsvar som föreståndare för brandfarliga varor. Att ha kännedom om de risker som finns och kunna hantera de brandfarliga produkterna säkert.

För mer information kontakta: