Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Konditionstest enligt AFS

Observera att Räddningstjänsten Östra Kronoberg och en del andra Räddningstjänster har ett högre konditionskrav. Du går med samma lutning och belastning men i 5,6 km/h istället vilket motsvarar cirka 250W effekt.

För mer information kontakta:

Jan Hörberg 0478-443 05
jan.horberg2@rok.lessebo.se

Funderar du på att söka Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps utbildning i skydd mot olyckor? Då krävs att du har ett godkänt konditionstest.

Hur går testet till?

Det är ett rullbandstest som du genomför med full larmutrustning dvs underställ, larmställ, hjälm och tryckluftstub med en vikt på 24 kg. Idrottsskor får användas vid testet.

Du går på ett rullband med 8 graders lutning med en hastighet av 4,5 km/h i sex minuter. Det motsvarar cirka 200W effekt. Detta är minimi-kravet till MSBs utbildning till brandman och rökdykning. När testet är godkänt får du ett testprotokoll, som får vara högst 6 månader gammalt vid kursstarten.

Tips inför testet

Kontakta oss på Räddningstjänsten Östra Kronoberg i god tid för att vara säker på att få tid till att göra testet.

Du ska inte göra testet om du känner dig hängig eller är förkyld.