Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

HLR, Hjärt- och Lungräddning

Varje år drabbas mer än 15 000 människor i Sverige av plötsligt oväntat hjärtstopp. Det kan hända i hemmet, på företaget eller var som helst. I mer än 10 000 av fallen inträffar katastrofen utanför sjukhuset och var och en av de drabbade är för sitt liv beroende av att människor omkring kan och vill ingripa för att hjälpa.

Vi erbjuder utbildning inom Vuxen-HLR och Barn-HLR.

För mer information kontakta:

Jan Hörberg 0478-443 05
jan.horberg2@rok.lessebo.se