Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Textstorlek

Internwebb

Sidkarta

Sotning i förebyggande syfte

Funderingar kring vad lagen säger angående sotning? Här hittar du svaret på frågan samt information angående egensotning och sotningstaxor. Du finner även tips på hur du eldar på rätt sätt.

Våra sotare och brandskyddskontrollanter i förbundet

Uppvidinge Sotningsdistrikt
Sotning

0470-78 10 00
Kontaktperson: Christian Eckerlo
info@uppvidingesot.se
Uppvidinge sotningsdistrikt
Brandskyddskontroll

0478-443 04
Kontaktperson: Hans Häggqvist
hans.haggqvist@rok.lessebo.se

Lessebo Sotningsdistrikt
Sotning och brandskyddskontroll

0470-78 10 00
Kontaktperson: Christian Eckerlo
info@vaxjosot.se

Tingsryds Sotningsdistrikt
Sotning och brandskyddskontroll

0470-78 10 00
Kontaktperson: Christian Eckerlo
www.tingsrydsot.se 
info@tingsrydsot.se

Bestämmelser om sotning och brandskyddskontroll finns i lagen och förordningen om skydd mot olyckor, som trädde i kraft den 1 januari 2004. Det innebär att kommunerna har ansvaret för att sotning och att brandskyddskontroll utförs regelbundet av personer som uppfyller behörighetskraven.

Sotningen innebär att brandfarliga beläggningar rensas bort i eldstaden och den tillhörande rökkanalen. Även imkanaler i restauranger och större kök är föremål för sotning. 

Den som själv vill utföra egensotning ska visa att nödvändiga kunskaper om sotning och brandskydd finns. Ansökan om egensotning lämnas till Räddningstjänsten Östra Kronoberg och först efter medgivande från direktionen får egensotning utföras. Ett medgivande kan återkallas om det vid brandskyddskontroll skulle visa sig att sotningen inte gjorts på sådant sätt att anläggningen är säker.

Vedeldning i t ex köksspis, kamin och kakelugn kan ibland förorsaka soteld, som kan leda till konsekvenser för både fastighetsägare och boende. För att förhindra soteld ska man tänka på att elda rätt och vara noggrann med sotningen av rökkanaler och eldstad. Torr ved och att ha bra syretillförsel i eldstaden är effektivt. Sur ved och för lite drag i eldstaden kan medföra att rökkanalen täpps igen av sot och kan leda till att soteld uppstår. 

Säker hantering av aska är också en mycket viktig sak när man eldar med fasta bränslen, som t.e.x ved. I aska som rakats ut från en eldstad kan det finnas heta bitar som är glödande. De är svåra att se men temperaturen räcker för att antända andra material och hettan/värmen i bitarna kan finnas kvar upp till dygn efter att eldningen avslutas.

Aska ska därför alltid förvaras i kärl med lock av obrännbart material. Att tänka på är också att inte placera kärlet på brännbart underlag eller att hälla ut askan innan den garanterat har svalnat.

Ett antal bränder med omfattande skador som följd, orsakade av ovarsam askhantering, har inträffat, både i byggnader och i terrängen.