Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Vattensäkerhet

Här hittar du information om hur du handskas med vattenläckor men också hur du förebygger vattenläckor samt vattenförsörjning och översvämingar.

Foto: Vijay S 

Ett elavbrott påverkar vattenförsörjningen. Vattenverket och pumpar längs vattennätet behöver el för att fungera. Högt belägna områden kan bli utan vatten redan efter några timmar. Det är då kommunens uppgift att ordna med dricksvatten vid olika tappställen. Till ett bostadsområde utan vatten kan vatten köras i tankbil och speciella hämtställen ordnas, vanligen med hjälp av räddningstjänst eller gatukontor. Vattnet hämtas lättast i plastdunkar eller hinkar. Ha helst en dunk med skruvlock och kran.

Bristfälliga badrum med gamla golv och tapeter och stopp i avloppet kan orsaka vattenläckor. Äldre fastigheter kan ha stammar i väggarna som på grund av ålder blivit dåliga men även kopparledningar installerade i yngre hus kan bli slitna och ställa till problem för de boende i fastigheten. Vad gör jag om jag drabbas av en vattenläcka i bostaden? 

 • Stoppa vattenflödet. Kontakta rörmokare eller vaktmästare eller stäng av vattnet med avstängningsventilen i bostaden.
 • Torka upp vattnet från golvet så fort som möjligt.
 • För att förhindra följdskador – kontakta saneringsfirma eller besiktningsman. 
 • Håll avloppen fria från föremål som kan orsaka stopp.
 • Använd kunnigt fackfolk för installation av tvätt- och diskmaskin.
 • Rensa golvbrunnen i badrummet regelbundet och se till att vattnet rinner ner ordentligt i avloppet.
 • Åtgärda droppande kranar. Om man måste vrida om hårt är det ett tecken på att det är dags att byta packning.
 • Kontrollera att toaletten inte står och rinner och att spolningen fungerar.
 • Plocka bort värdefulla och ömtåliga saker ifrån källare om det föreligger risk för översvämning.
 • Ha kontroll på om vattennivån stiger i spolbrunnar, både i spillvattenservis (avlopp) och i dagvattenservis (regnvatten).
 • Proppa golvbrunnar, t.ex. med först en gummiduk eller liggunderlag som täcker hela brunnen. Sedan en träskiva som är något mindre än gummiduken, men även den täcker hela brunnen. En stötta av t.ex. träregel som spänns fast emot taket. Det kan vara bra med en träskiva även vid taket, för att ej skada detta.
 • Plocka bort WC- stol och avlopp till handfat för att proppa avloppen till dessa t.ex. på samma sätt som golvbrunnen.
 • Stiger vattnet upp kring huset, kan man bygga skyddsvallar med sandsäckar. Denna skyddsvall klädes in med plastfolie, som man lägger runt vallen och fäster på insidan. Om ni behöver mycket sand kan det dock vara bra att ta hem ett eget lass.
 • Kontrollera gärna med ert försäkringsbolag innan ni gör allt för stora åtgärder. Om vattennivån stiger i inspektionsbrunnen för dagvatten och börjar trycka in i dräneringen finns det också risk för att vatten går in genom källarväggen. Försök att proppa utloppet i brunnen. Sedan använder man en dränkbar pump med nivåvippa för att inte vattennivån skall stiga upp så högt att vatten blir stående i dräneringen.
 • Anmäl detta till ert försäkringsbolag.
 • Anmäl till Kommunen eller räddningstjänsten.
 • Pumpa ut vatten ur källare. Det finns företag som hyr ut pumpar. Även räddningstjänsten kan hyra ut pumpar i vissa fall.
 • Om vatten fortfarande trycker in och ni ej gjort de förebyggande åtgärder som beskrivs ovan, gör dem snarast!

Översvämmning

 • Plocka bort värdefulla och ömtåliga saker ifrån källare om det föreligger risk för översvämning.
 • Ha kontroll på om vattennivån stiger i spolbrunnar, både i spillvattenservis (avlopp) och i dagvattenservis (regnvatten).
 • Proppa golvbrunnar, t.ex. med först en gummiduk eller liggunderlag som täcker hela brunnen. Sedan en träskiva som är något mindre än gummiduken, men även den täcker hela brunnen. En stötta av t.ex. träregel som spänns fast emot taket. Det kan vara bra med en träskiva även vid taket, för att ej skada detta.
 • Plocka bort WC- stol och avlopp till handfat för att proppa avloppen till dessa t.ex. på samma sätt som golvbrunnen.
 • Stiger vattnet upp kring huset, kan man bygga skyddsvallar med sandsäckar. Denna skyddsvall klädes in med plastfolie, som man lägger runt vallen och fäster på insidan. Om ni behöver mycket sand kan det dock vara bra att ta hem ett eget lass.
 • Kontrollera gärna med ert försäkringsbolag innan ni gör allt för stora åtgärder. Om vattennivån stiger i inspektionsbrunnen för dagvatten och börjar trycka in i dräneringen finns det också risk för att vatten går in genom källarväggen. Försök att proppa utloppet i brunnen. Sedan använder man en dränkbar pump med nivåvippa för att inte vattennivån skall stiga upp så högt att vatten blir stående i dräneringen.
 • Anmäl detta till ert försäkringsbolag.
 • Anmäl till Kommunen eller räddningstjänsten.
 • Pumpa ut vatten ur källare. Det finns företag som hyr ut pumpar. Även räddningstjänsten kan hyra ut pumpar i vissa fall.
 • Om vatten fortfarande trycker in och ni ej gjort de förebyggande åtgärder som beskrivs ovan, gör dem snarast!
 •  
 • Anmäl detta till ert försäkringsbolag.
 • Anmäl till Kommunen eller räddningstjänsten.
 • Pumpa ut vatten ur källare. Det finns företag som hyr ut pumpar. Även räddningstjänsten kan hyra ut pumpar i vissa fall.
 • Om vatten fortfarande trycker in och ni ej gjort de förebyggande åtgärder som beskrivs ovan, gör dem snarast!