Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Anvisningar för egensotare

Kommunen ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll genomförs, men den enskilde fastighetsägaren ges ökade möjligheter att själv få utföra sotningen inom den egna fastigheten. Direktionen beslutar efter inkommen ansökan om sotning får utföras.

 • Du ansöker om att utföra sotning själv på blanketten Ansökan om att sota själv.
 • Ansökan om att sota själv lämnas över den egna fastigheten.
 • Fastighetsägaren ska ha utrustning lämplig till sotning.
 • Om förutsättningarna ändras, t ex vid ägarbyte av fastighet, ska detta anmälas till:
  Räddningstjänsten Östra Kronoberg
  Storgatan 45
  365 32 Lessebo
  Telefon 0478-443 00
 • Beslutet gäller tillsvidare, men kan det finnas anledning upphävs beslutet av Räddningschefen.
 • Beslutet kommer att meddelas den sökande och sotningsdistriket.