Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Om du har drabbats av brand

Här hittar du tips och råd om vilken hjälp du kan få om du råkat ut för en brand samt vilka som kan hjälpa dig och vad du bör tänka på.

Kan vi hjälpa till?

Du har råkat ut för en brand i ditt hem av större eller mindre omfattning. Det är en uppskakande händelse som kanske också känns lite overklig. Det kan vara svårt att veta vad man ska göra när man står ensam kvar sedan branden är släckt.

Räddningstjänsten Östra Kronoberg vill med denna information hjälpa till en bit på vägen genom att berätta vilka du kommer i kontakt med, varför och vart du kan vända dig när det gäller olika åtgärder för att komma tillbaka till normalt vardagsliv så snabbt som möjligt.

Det kan vara svårt att veta vad man ska göra när man står ensam kvar när branden är släckt.

Här får du tips och råd

Många personer från olika hjälpinsatser kan komma att vilja prata med dig med anledning av branden: Brandmän, sjukvårdare, polis, restvärdesledare, försäkringstjänsteman, m.fl. Hur många och hur mycket beror på skadornas omfattning.

Alla insatser leds av en räddningsledare från räddningstjänsten. Han har röd hjälm och röd/vit rutiga reflexer. Om du inte vet vem det är kan du fråga.

Om du vistats i ett rökfyllt rum och andats in brandrök och inte redan varit i kontakt med sjukvården bör du ta kontakt med närmaste akutsjukhus eller din husläkare/vårdcentral.

Brandplatsen grovstädas till en rökfri och torr miljö. Röklukten vädras ut. Släckvatten sugs upp. Trasiga fönster, dörrar och tak får en provisorisk täckning. Brandpersonalen gör det första restvärdesarbetet. De bär också ut eller täcker över värdefulla möbler, tavlor, m.m. Du talar själv om vad som är värdefullt.

Vid mer omfattande skador kommer en restvärdesledare, ett brandbefäl, med stor erfarenhet till platsen. Denne representerar försäkringsbolagen och kallar vid behov in olika saneringsföretag för att utföra det s.k. restvärdesarbetet. Det innebär bl.a. att så snabbt som möjligt ta hand om skadad egendom.

Kontakta ditt försäkringsbolag så fort som möjligt. Om det finns restvärdesledare på platsen kontaktar också denne försäkringsbolaget men du måste även själv ta kontakt och göra en skadeanmälan.

Restvärdesarbetet är kostnadsfritt för den som har en hemförsäkring. Larmtjänst, försäkringsbolagens gemensamma organisation, utför arbetet med hjälp av olika entreprenörer. Respektive försäkringsbolag står för kostnaden. Om du inte har någon hemförsäkring kan restvärdesledaren lämna besked om kostnaderna för en eventuell sanering. Har du frågor om saneringen tag kontakt med ditt försäkringsbolag eller fastighetsägaren.

Om branden varit så omfattande att du inte kan bo kvar, får du hjälp med akut och tillfälligt boende genom ditt försäkringsbolag. Socialtjänsten kan hjälpa till med övernattning och mat till drabbade som saknar hemförsäkring. Saknar du hemförsäkring och bostaden är förstörd kan du också vända dig till räddningsledaren för råd. Om du lämnar bostaden t.ex. för att tillfälligt bo någon annanstans, bör du lämna uppgift till fastighetsägaren, restvärdesledaren eller polisen var de kan nå dig.

Om det varit en mindre brand kontaktar du själv fastighetsägaren eller respektive leverantör. Vid mer omfattande bränder är det restvärdesledarens uppgift att vidta åtgärder för att vatten, el och tele kommer igång igen så snart som möjligt

Polisen och polisens tekniker utreder vad som orsakat branden. Om det finns en teknisk orsak, om det är anlagd brand eller om branden orsakats av vårdslöshet. Polisens uppgift är bl.a. att utreda om någon kan ställas till ansvar för branden. Ordningspolisen finns ofta på plats under själva släckningsarbetet. Brandplatsen kan bli avspärrad även för dem som bor i huset/lägenheten i avvaktan på polisens undersökningar.

Här följer några exempel på värdehandlingar och dokument som kan vara viktiga för dig att ta med dig om du inte kan bo kvar: Kredit- betalkort, nycklar, bankfacksnyckel, försäkringsdokument, pass, betyg och fotoalbum.

Har du några frågor eller behöver hjälp med problem som branden orsakat, kan du kontakta räddningstjänsten på kontorstid. tfn 0478-443 00

Under icke kontorstid kan du nå räddningsledaren via SOS Alarm.