Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Brandskydd i byggprocessen

Vad är en brandskyddsdokumentation och när behövs en sådan?

Vid nybyggnad och ändringar gäller att man skall ha en brandskyddsdokumentation enligt avsnitt 5:12 i Boverkets byggregler (BBR). Dokumentationen skall innefatta förutsättningarna för brandskyddets utförande och brandskyddets utformning.

Bland annat bör byggnadens brandcellsindelning och brandtekniska klasser redovisas, samt utrymningsstrategi och plan för kontroll och underhåll av brandskyddet.

Vid större byggprojekt är det lämpligt att ta hjälp av en brandkonsult för att projektera brandskyddet och ta fram en brandskyddsdokumentation.

Enligt lagen om skydd mot olyckor är de flesta verksamheter skyldiga att dokumentera sitt brandskydd och i vissa fall att redovisa det för kommunen. Detta har inget med brandskyddsdokumentationen vid nybyggnad att göra utan är två helt skilda system utifrån två olika lagar.

Brandskyddsdokumentationen som tagits fram vid nybyggnad bör dock kunna utgöra ett utmärkt underlag för arbetet med att dokumentera sitt brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor.

För mer information kontakta kommunens byggnadsnämd:

Lessebo kommun
Tingsryd kommun
Uppvidinge kommun