Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Uthyrning av samlingslokaler

Ägaren ansvarar för brandskyddet vid tillfälliga arrangemang. Ansvaret för brandskyddet ligger enligt lag [1] både på den som äger en byggnad och på den som bedriver verksamhet där, till exempel den som arrangerar en fest.

Det är du som ägare som övergripande ser till att byggnaden är säker ur brandskyddssynpunkt, medan din tillfällige hyresgäst ser till att verksamheten sker på ett säkert sätt, exempelvis genom att inte blockera utrymningsvägarna. Ett bra brandskydd förutsätter att alla parter tar sitt ansvar.

I ansvaret ligger också att du som ägare ska arbeta med ditt brandskydd på ett systematiskt sätt, vilket finns beskrivet i ett allmänt råd från Myndighet för samhällsskydd och beredskap. En del i det arbetet bör utgöras av en dialog om brandskyddet mellan den som hyr ut eller upplåter lokalen och hyresgästerna. Det är viktigt även vid tillfällig uthyrning eftersom brandskyddet annars lätt glöms bort i sådana sammanhang.
En brand orsakad av hyresgästen drabbar också dig som ägare av byggnaden då det kan bli kostsamt även om det finns en försäkring.