Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Sotning i förebyggande syfte

Sotning innebär att man rengör eldstäder och rökkanaler för att minska risken för brand. Lagen om skydd mot olyckor kräver att sotning sker regelbundet med viss tidsfrist. Varje kommun har i uppgift att bestämma hur ofta sotningen ska göras och vad den ska kosta. Kommunen har också ansvar att utföra brandskyddskontroller. 

När du behöver sota tar du kontakt med någon av sotarna i din kommun. 

Om du vill sota själv krävs kunskap och att du gör en ansökan hos Räddningstjänsten Östra Kronoberg. 

 

Taxa för sotning och brandskyddskontroller

Förbundsdirektionen beslutar om taxa för sotning och brandskyddskontroller. 
Sotnings- och kontroll taxa from 2023-07-01

Så här ofta ska du sota

Förbundsdirektionen beslutar om tidsfrister för sotning.
Sotningsfrister

 

Våra sotare och brandskyddskontrollanter i förbundet

Uppvidinge Sotningsdistrikt
Sotning

0481-610 80

info@uppvidingesot.se

Uppvidinge sotningsdistrikt
Brandskyddskontroll

0478-443 04
Kontaktperson: Hans Häggqvist
hans.haggqvist@rok.lessebo.se

Lessebo Sotningsdistrikt
Sotning och brandskyddskontroll

0470-78 10 20

info@lessebosot.se

Bestämmelser om sotning och brandskyddskontroll finns i lagen och förordningen om skydd mot olyckor, som trädde i kraft den 1 januari 2004. Det innebär att kommunerna har ansvaret för att sotning och att brandskyddskontroll utförs regelbundet av personer som uppfyller behörighetskraven.

Sotningen innebär att brandfarliga beläggningar rensas bort i eldstaden och den tillhörande rökkanalen. Även imkanaler i restauranger och större kök är föremål för sotning. 

Den som själv vill utföra egensotning ska visa att nödvändiga kunskaper om sotning och brandskydd finns. Ansökan om egensotning lämnas till Räddningstjänsten Östra Kronoberg och först efter medgivande från direktionen får egensotning utföras. Ett medgivande kan återkallas om det vid brandskyddskontroll skulle visa sig att sotningen inte gjorts på sådant sätt att anläggningen är säker.

Vedeldning i t ex köksspis, kamin och kakelugn kan ibland förorsaka soteld, som kan leda till konsekvenser för både fastighetsägare och boende. För att förhindra soteld ska man tänka på att elda rätt och vara noggrann med sotningen av rökkanaler och eldstad. Torr ved och att ha bra syretillförsel i eldstaden är effektivt. Sur ved och för lite drag i eldstaden kan medföra att rökkanalen täpps igen av sot och kan leda till att soteld uppstår. 

Säker hantering av aska är också en mycket viktig sak när man eldar med fasta bränslen, som t.e.x ved. I aska som rakats ut från en eldstad kan det finnas heta bitar som är glödande. De är svåra att se men temperaturen räcker för att antända andra material och hettan/värmen i bitarna kan finnas kvar upp till dygn efter att eldningen avslutas.

Aska ska därför alltid förvaras i kärl med lock av obrännbart material. Att tänka på är också att inte placera kärlet på brännbart underlag eller att hälla ut askan innan den garanterat har svalnat.

Ett antal bränder med omfattande skador som följd, orsakade av ovarsam askhantering, har inträffat, både i byggnader och i terrängen.