Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Tillfällig övernattning

Vid olika typer av arrangemang och tävlingar uppkommer ofta behov av att ordna tillfälliga övernattningsplatser i skolor, fritidshem och liknande lokaler. Dessa riktlinjer är gjorda för de personer som har ansvar och berörs vid dessa tillfällen. Vid en bedömning om lokalens lämplighet för övernattning är det utrymningssäkerheten och lokalens utformning i övrigt som styr. Viktiga faktorer i detta sammanhang är förutsättningar för utrymning och lokalens utseende och utformning. Vidare skall det finnas ett organiserat ansvar för tillämpning av brandskyddsrutiner för boendet.

Riktlinjer för tillfälliga övernattningar Räddsam Kronoberg

Anmälan tillfällig övernattning