Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Checklista för valborgsmässoelden

  • Polisen ska kontaktas. De beslutar om det behövs tillstånd. Detta gäller särskilt offentliga platser som ligger inom detaljplanelagt område. Polisen kan i tillståndet komma med kompletterande villkor. Kontakta även markägaren för tillstånd för eldning.
  • Valborgsmässoeldar får endast innehålla trädgårdsavfall, grenar, ris och andra träprodukter. Placera elden så att brandspridning till omgivningen inte riskeras.
  • Släckutrustning skall finnas lätt tillgänglig.
  • Det skall finns en ansvarig för eldningen. Han/hon ska se till att elden och glödande kolrester är släckta innan platsen lämnas obevakad.
  • Kraftig rökutveckling och askspridning kan vara en miljöolägenhet. Dessa bränningar kan förbjudas av miljö- och hälsoskyddsinspektören i din kommun.
  • Vill du kontrollera om eldningsförbud råder kan du få information genom att ringa SOS Alarms automatiska telefonsvarare 0470-186 80 eller titta på SMHI brandriskkarta.

Det är absolut förbjudet att elda t ex bilbatterier, dunkar med okänt innehåll, bildäck, sopsäckar av plast. Att lägga gasflaskor, tomma eller med innehåll, i en brasa är livsfarligt. Risken för flasksprängning finns och vid upphettning kan de rämna och flyga iväg och träffa människor.