Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Om olyckan är framme

Om olyckan är framme, vet du hur du ska agera och vad du ska göra? Här hittar du information om vilka riktlinjer du ska följa och framförallt grundregeln vid brand.

Åtgärder vid brand

Många bränder uppstår på grund av dålig kunskap om olika brandrisker. “Det händer inte mig” är en alldeles för vanlig attityd. Om olyckan är framme är det viktigt att veta hur man ska göra.

Om det brinner gäller grundregeln: Varna - Rädda - Larma - Släck

Varna omgivningen om att brand inträffat. Skrik och försök ta hjälp av andra. Ge order. Fördela uppgifter.

Rädda först dem som är i direkt livsfara – men ta inte för stora risker. Utrym lokalen och samlas utanför byggnaden.

Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Var beredd att svara på följande frågor: Vem du är och varifrån du ringer, vad som har hänt, var det brinner – adress, om det finns människor instängda eller i annan fara.

Om det är svårt att hitta, se till att någon möter räddningstjänsten och visar vägen. SOS-operatörens frågor till dig försenar aldrig utryckningen av ambulans, polis eller brandbil. När du talar med en operatör larmar någon annan räddningspersonalen.

Släck branden om det är möjligt – men ta inte för stora risker så att du skadar dig själv. Närma dig branden i låg ställning och spruta på brandhärden. Kan du inte släcka eller om du saknar utrustning stänger du dörren till det utrymme där det brinner så att rök och eld inte sprider sig. Möt räddningstjänsten och visa vägen.

Ner under röken – Stäng inne branden 

 

Klicka här för att läsa mer.