Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Råd & tips inför valborgsmässoelden

Valborgsfirandet är en trevlig händelse på året då många människor samlas vid en anordnad majbrasa. Däremot är det även möjligt för privatpersoner att göra en egen majbrasa. Här följer information om vad man bör tänka.

  • Polisen ska kontaktas. De beslutar om det behövs tillstånd. Detta gäller särskilt offentliga platser som ligger inom detaljplanelagt område. Polisen kan i tillståndet komma med kompletterande villkor. Kontakta även markägaren för tillstånd för eldning.
  • Valborgsmässoeldar får endast innehålla trädgårdsavfall, grenar, ris och andra träprodukter. Placera elden så att brandspridning till omgivningen inte riskeras.
  • Släckutrustning skall finnas lätt tillgänglig.
  • Det skall finns en ansvarig för eldningen. Han/hon ska se till att elden och glödande kolrester är släckta innan platsen lämnas obevakad.
  • Kraftig rökutveckling och askspridning kan vara en miljöolägenhet. Dessa bränningar kan förbjudas av miljö- och hälsoskyddsinspektören i din kommun.
  • Vill du kontrollera om eldningsförbud råder kan du få information genom att ringa SOS Alarms automatiska telefonsvarare 0470-186 80 eller titta på SMHI brandriskkarta.

Vid eldningsförbud gäller följande:

  • All eldning utomhus är förbjuden gäller även eldning i tunna.
  • Grillning får endast ske i grill avsedd för kol, briketter eller gasol. Den enskilde ansvarar för att grillningen inte föreligger risken för brand och att efter grillningens slut släcks ordentligt.

 

Tänk på att personer som handskas vårdslöst med eld kan dömas enligt Brottsbalken 13 kap 6 § till allmänfarlig eller till och med allmänfarlig vårdslöshet.